Clenbuterol 40mcg 50 tabletten

13,95

Categorie:

Beschrijving

Clenbuterol

Clenbuterol is een selectieve bèta-2-agonist / antagonist. Het primaire medische gebruik in veel delen van de wereld is als bronchodilatator. Het wordt niet in alle delen van de wereld voorgeschreven voor menselijk gebruik. Het wordt echter wel bijna overal gebruikt in de diergeneeskunde voor verschillende behandelingen en doeleinden.

Bij het gebruik van clenbuterol voor krachtsporters en bodybuilders, kan de functie als bèta-2-agonist de lipolyse (vetverbranding) helpen verhogen. Dit wordt bereikt door een verhoging van het basaal metabolisme, evenals een verhoogde warmteproductie in de mitochondriën die de lichaamstemperatuur verhoogt en daardoor de thermogenese verhoogt. Bovendien is aangetoond dat clenbuterol de vetcellen direct kan stimuleren en de afbraak van triglyceriden kan versnellen, waardoor vrije vetzuren worden gevormd. Dit alles wordt bereikt terwijl clenbuterol een cardiovasculair minimaal effect heeft op de gebruiker. Dit is, zoals eerder vermeld, te wijten aan het feit dat het medicijn een selectieve bèta-2-agonist / antagonist is en een minimale invloed heeft op de bèta-1-receptoren. Dit zou voor de gebruiker, op cardiovasculair gebied, minder negatieve bijwerkingen moeten veroorzaken.

Een tweede voordeel van de toediening van clenbuterol voor atleten is een toename van kracht en een mogelijke toename van spieromvang / vetvrije massa. In dierstudies is herhaaldelijk aangetoond dat clenbuterol bijdraagt ​​aan een toename van spiermassa, gewicht en eiwitgehalte. Het exacte mechanisme waarmee dit gebeurt, is nog steeds niet definitief vastgesteld, maar er kan worden geconcludeerd dat het heel anders is dan de respons die wordt geproduceerd door anabole steroïden.

Net als bij andere bèta-2-agonisten is ook aangetoond dat clenbuterol de spierkracht verhoogt. Zoals eerder gezegd werden deze resultaten behaald in dierstudies, maar er is weinig reden om aan te nemen dat ze niet dezelfde effecten zouden hebben op menselijke gebruikers. De voordelen worden in de loop van de tijd behaald en zijn niet het resultaat van een soort stimulerend effect van het medicijn. Het exacte mechanisme waarmee deze resultaten worden bereikt met clenbuterol is niet bekend. Het is niet hetzelfde als anabole steroïden en er moet meer onderzoek worden gedaan voordat een we het mechanisme helemaal begrijpen. Clenbuterol verhoogt de synthese van spiereiwitten. Dit zal heeft waarschijnlijk een bijdrage, maar het is onwaarschijnlijk dat dit de enige oorzaak is.

Gebruik / dosering

Wat betreft een doseringsschema voor clenbuterol zouden de meeste gebruikers er goed aan doen om hun doseringen verdeeld over de dag in twee of drie gelijkmatig verdeelde doses te nemen. De eerste kan tijdens het opstaan ​​worden ingenomen en vervolgens de een of twee andere gedurende de rest van de ochtend en / of middag. Dit komt omdat de halfwaardetijd van het medicijn ongeveer zeven tot negen uur is. Als je dit als richtlijn gebruikt, is frequentere dosering niet nodig. De enige waarschuwing is dat men moet vermijden om een ​​dosis te laat op de dag in te nemen om de invloed van het medicijn op het slapen te helpen verminderen. Voor sommigen is slaaponderbreking onvermijdelijk bij het gebruik van clenbuterol, tenzij ze het gebruik ervan later op de dag kan beperken. De meeste gebruikers melden dat door het nemen van hun laatste dosis zes tot negen uur voordat ze verwachten te slapen, het medicijn minder negatieve effecten heeft op hun vermogen om te rusten. De gebruiker zal echter moeten experimenteren om zijn eigen tolerantie te bepalen.

Voordat men begint met het nemen van clenbuterol moet de gebruiker zijn of haar lichaamstemperatuur controleren om een ​​”basis” temperatuur te verkrijgen. Tijdens het gebruik van clenbuterol moet de gebruiker zijn lichaamstemperatuur blijven volgen om de effectiviteit van de gebruikte dosis te bepalen, evenals wanneer deze moet worden verhoogd. Velen zijn van mening dat het simpelweg ‘voelen’ en / of de aanwezigheid van merkbare bijwerkingen voldoende is om te bepalen of de verbinding al dan niet bereikt wat de gebruiker wenst. Dit is helaas niet waar. De enige nauwkeurige manier om dit te doen is door constant de lichaamstemperatuur te controleren.

Wat betreft de doses, zouden de meeste gebruikers er goed aan doen om aanvankelijk ongeveer 20 mcgs per dosis in te nemen. Dit geldt voor zowel mannelijke als vrouwelijke gebruikers. Deze dosering zou voldoende moeten zijn om een ​​verhoging van de lichaamstemperatuur te veroorzaken zonder bijwerkingen die overdreven nadelig zijn voor de gebruiker. Als iemand echter last van bijwerkingen heeft, moet de gebruikte dosering onmiddellijk worden verlaagd. Zo niet, moet de toediening van het geneesmiddel worden stopgezet.

Zodra de toediening van het medicijn is begonnen, moet de lichaamstemperatuur de bepalende factor zijn wanneer een gebruiker zijn of haar doses moet verhogen. Deze verhogingen moeten langzaam en stapsgewijs zijn om de kans op ernstige bijwerkingen te verminderen. Doses variërend van zestig tot hoger dan tweehonderd microgram zijn voor veel gebruikers niet ongekend, maar zoals bij de meeste stoffen geldt dat hoe kleiner de hoeveelheid die een gebruiker kan gebruiken, hoe kleiner de kans dat ze negatieve bijwerkingen krijgen. Voor het grootste deel wordt aanbevolen dat gebruikers hun dagelijkse dosis clenbuterol tot ruim onder de tweehonderd microgram houden.

Omdat clenbuterol een bèta-2-agonist / antagonist is, is de downregulatie van de bèta-adrenerge receptoren van het hart, de longen en het centrale zenuwstelsel een probleem dat gebruikers moeten bestrijden bij het gebruik van deze stof. Een bewezen methode om dit effect te verminderen en ervoor te zorgen dat clenbuterol tijdens het gebruik effectief blijft, is via de toediening van ketoifen. Ketoifen is een antihistaminicum op recept dat de bèta-2-receptoractiviteit vermindert. Door deze activiteit te verminderen, wordt de receptorfunctie hersteld tot bijna het oorspronkelijke niveau en blijft de potentie van clenbuterol van kracht. Doses van twee tot tien milligram ketoifen zijn gebruikt door gebruikers van clenbuterol, maar de meeste zouden er goed aan doen om te beginnen met lagere doses. Het is onwaarschijnlijk dat veel mensen een doses nodig hebben die hoger is dan 5 milligram per dag. Het nemen van ketoifen gedurende zeven dagen om de twee tot drie weken zou voldoende moeten zijn om goed werkende bèta-2-receptoren te behouden en ervoor te zorgen dat de clenbuterol zijn effectiviteit behoudt.

Een alternatief voor ketoifen kan difenhydramine zijn, meestal Benedryl genoemd. Benadryl is een kationisch ampiphylic-medicijn, en dit feit is belangrijk omdat kationische ampiphylic-geneesmiddelen het vermogen hebben om fosfolipase A2 te remmen en daarmee bèta-2-receptoren te upgraden. De remming van het enzym fosfolipase A2 is essentieel omdat het verantwoordelijk is voor gemethyleerde fosfolipiden. Aangenomen wordt dat door het verminderen en / of beëindigen van deze actie het fosfolipidenmembraan relatief intact kan blijven en dat de bèta-adrenoreceptoren veel langer op hun volledige capaciteit of in de buurt ervan kunnen blijven functioneren. Voor de meesten is een effectieve dosis 50-100 mg per dag gedurende zeven dagen om de drie weken terwijl clenbuterol wordt gebruikt. Gebruikers zouden er goed aan doen om deze dosering vlak voor het slapengaan in te nemen, omdat dit waarschijnlijk slaperigheid zal veroorzaken.

Dit gezegd hebbende, is er veel meer ervaring met betrekking tot de effectiviteit van ketoifen in relatie tot clenbuterol dan is er met Benedryl, simpelweg omdat ketoifen al veel langer wordt gebruikt door krachtsporters en bodybuilders voor dit doel. Bovendien is er meer onderzoek dat aangeeft dat ketoifen effectief is, terwijl slechts enkele studies hetzelfde suggereren voor Benedryl. Dat wil niet zeggen dat Benedryl niet effectief is, alleen dat er minder “echte” feedback is over het gebruik ervan met clenbuterol.

Deze preventie van de neerwaartse regulatie van de bèta-2-receptoren is belangrijk omdat het lijkt dat clenbuterol effectiever wordt en de beste resultaten levert als het zes weken of langer wordt gebruikt. Dit geldt voor vetverlies en spiermassa-versterking. Om deze reden zullen de meeste gebruikers clenbuterol minimaal zes weken willen gebruiken en ervoor zorgen dat ze enige bescherming gebruiken tegen downregulatie van de receptor, zodat de clenbuterol gedurende de hele behandeling effectief blijft.

Risico’s / bijwerkingen

Clenbuterol heeft een reeks potentiële negatieve bijwerkingen die worden aangetond in onderzoek, waarvan de meeste met dieren zijn uitgevoerd. Het probleem hiermee is het feit dat dieren in sommige gevallen heel andere bèta-2-receptorreacties hebben dan mensen, en dat ze een grotere hoeveelheid van deze receptoren in de relevante weefsels hebben. Dit kan natuurlijk leiden tot andere reacties bij mensen dan die bij verschillende dieren. Vanwege het gebrek aan beschikbaar onderzoek bij mensen, moeten we de toepasbaarheid van het uitgevoerde dieronderzoek echter proberen te ontcijferen.

De meest gemelde bijwerkingen die verband houden met clenbuterol zijn trillingen, verhoogde hartslag, meer zweten, rusteloosheid, hoofdpijn en verlies van eetlust. De enige manier om dergelijke symptomen te voorkomen of te verminderen, is door de toegediende dosering te verminderen of het medicijn in zijn geheel niet meer te gebruiken.

Zoals bij de meeste medicijnen zijn het echter de bijwerkingen die aanvankelijk het minst opvallen, die het gevaarlijkst kunnen zijn voor de gebruiker. Een voorbeeld hiervan is het duidelijke nadelige effect dat clenbuterol heeft op de kwetsbaarheid van botten. In één onderzoek was er zelfs na slechts zes weken toediening van clenbuterol een significante afname van de botmineraaldichtheid van de ratten die werden gebruikt om het onderzoek uit te voeren. Deze bevinding kan van groot belang zijn voor vrouwen of mensen met een familiegeschiedenis van botaandoeningen zoals osteoporose.

Daarnaast komt hartschade zoals toegeschreven aan het gebruik van clenbuterol blijkbaar regelmatig voor bij dieronderzoek. Het merendeel van deze zaken draait om cardiale hypertrofie, waaronder vergroting van ventrikels, en cardiale necrose. Daarnaast moet de bloeddruk constant worden gecontroleerd bij gebruik van clenbuterol. Vanwege het mechanisme waarmee clenbuterol werkt, zullen sommige gebruikers ongetwijfeld last hebben van hypetensie bij het gebruik ervan. Een verlaging van de dosering of volledige stopzetting van het medicijn kan nodig zijn om deze bijwerking te corrigeren. Er moet echter opnieuw worden opgemerkt dat sommige van de onderzoeken die hebben aangetoond dat hartschade waarschijnlijk optreedt bij gebruik van clenbuterol, extreem hoge doses gebruikten en bij dieren werden toegediend met een veel groter aantal bèta-2-receptoren in de hartspier. Dit wil niet zeggen dat clenbuterol veilig is voor menselijk gebruik, maar dat het onderzoek verre van definitief is op dit en andere gebieden.

Het is ook aangetoond dat clenbuterol, net als andere bèta-2-agonisten, de niveaus van het aminozuur taurine in het serum en het hart van gebruikers kan verminderen. Dit is een vergelijkbare eigenschap van andere bèta-agonisten. Veel gebruikers vullen taurine aan om dit effect tegen te gaan. Er wordt aangenomen dat wanneer het lichaam geen taurine meer heeft, er meer kans is op spierkrampen, hoewel er geen echt wetenschappelijk onderzoek is dat deze bewering ondersteunt. Maar vanwege de uitputting van taurine en het feit dat uw lichaam het nodig heeft, is suppletie gunstig.

Er is tegenstrijdig onderzoek naar het effect dat clenbuterol heeft op de leverfunctie van gebruikers. Voor het grootste deel was er weinig onderzoek dat erop wees dat zelfs langdurig gebruik van clenbuterol in zware doses leverschade zou veroorzaken, en sommige studies gingen zelfs zover dat ze aantoonden dat gebruik van clenbuterol zou kunnen helpen de lever te beschermen tegen bepaalde soorten schade. In een klein aantal onderzoeken is er echter gering bewijs dat clenbuterol bij hoge doses enige leverschade kan veroorzaken. Zoals altijd moeten gebruikers zich ervan bewust zijn dat er een kans bestaat dat leverschade kan optreden bij gebruik van clenbuterol, zelfs als uit het onderzoek blijkt dat deze kans klein is.

Er moet ook worden opgemerkt dat er enkele onderzoeken zijn die hebben aangetoond dat bèta-agonisten, waarvan clenbuterol er één is, het cardiovasculaire uithoudingsvermogen en / of de prestaties kunnen schaden. Er is echter ook aangetoond dat ze de prestaties helpen verbeteren. Het is duidelijk dat, net als in alle situaties waarin tegenstrijdig onderzoek bestaat, gebruikers zelf met het medicijn moeten experimenteren en precies moeten zien hoe ze erop reageren.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Clenbuterol 40mcg 50 tabletten” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *